Nyheter (News)

ODD Music

21.02.2015
alle utgivelsene tilgjengeliggjort online, og et par av dem er nå ute på YouTube!
(all releases available online, and you will find 2 of them on YouTube!)

04.05.2013
figurer&gangarter (Figures & Ways of Walking) — v. 2.3

27.04.2013
Tåke2 (Fog2) — v. 2.0.1

27.04.2013
Lava — v. 2.0.3

14.04.2013
Lydroser (Sound Roses) — v. 3.1.2

1 2 3 4 5 6