Bestille appen

MINNEKALKULATOR

er en Windows-kalkulator med alle basis­funksjoner. I tillegg har kalku­latoren utvidet internminne, slik at du kan lagre opptil 5 formler med MS-knappen. Senere kan du hente fram en hvilken som helst av disse formlene fra MR-knappen eller fjerne ønsket formel med MC-knappen. Hvis du trenger å mellomlagre enda flere formler eller resultater, må du først fjerne en formel fra internminnet med MC.

I tillegg til de fire vanlige regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon) har minneKalkulator også enkel mulighet til å legge inn pi og 2pi, og du kan regne med sinus, cosinus og arcustangens, og med absolutt verdi for å fjerne minustegn. Du kan runde av eller runde ned og regne kvadrat og kvadratrot av tall.

Du kan også sette antall desimaler du ønsker i svar/resultat og i pi. Ved å høyreklikke på funksjonstastene, kan du legge inn funksjonen direkte i formelen, og ved å høyreklikke på en parentes-knapp, omsluttes formelen i parenteser.

Versjon 2 har dobbel størrelse og bedre hjelpefil.


Copyright e-forlaget™ © 1980-2024