Innhold  

KRANSEN SLUTTES
av Odd Løken


Til minne om Sonja Irene Olesen, 1.4.1961 – 21.5.1979


ISBN: 978-82-997327-1-0
versjon 4 — april 2024
© e-forlaget 1980-2024

Tegninger av Anne Mari Engelsrud
Forsidefoto: skolebilde, cover art av ODD Design™
Fotografier av forfatteren selv, digitalisert av BeautyArt™

«Kransen sluttes» ble opprinnelig utgitt som et unnselig lite papirhefte i 1980 på eget forlag, 1.opplag i 100 eks. på forsommeren (rødt) og et nytt opplag i 100 eks på høsten (oransje), fordi heftet ble kjøpt inn som to klassesett til ungdomsskolene i hjemkommunen Nes, Akershus. e-forlaget utga versjon 2 som exe-fil i 2004 fram til versjon 2.5.1 i 2013, og versjon 3 som pdf i februar 2024.

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarframstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med rettighetshaver. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Odd Løken: Kransen sluttes
© e-forlaget 1980-2024