Tåkeheimen


Nebulous Place (a foggy fantasy world)

Tåkefyrsten


The Misty Master (a person talking willingly diffused to impress or delude)

Tåketrall


Foggy Lullaby

Tåkevandring


Wandering in the Fog

Tåkedans


Dancing in the Fog

Toccata i tåke


Toccata in the Fog

ODD i Ricochet


Jarli presenterte bare ODDs musikk i sitt radioprogram Ricochet som ble sendt i Bergen Nærradio den 30.november 1985.
Tåkefyrsten ble i programmet kalt Middelalder II, som var det opprinnelige navnet på denne musikkreisen.
I tillegg spilles Pappas polka (fra Lydroser) som introduksjon, og
programmet avsluttes med den lange lydseilasen Hydrosfære, samt et kort telefonintervju med ODD.
© e-forlaget.no (produsert 1987)