Neskollen Boligsameie 1

16 boliger i 4 rekkehus innerst i blindvei

Neskollen boligsameie 1

Org. nummer: 982568943


Faktura-adresse

Neskollen Boligsameie 1
c/o HBRI AS, kundenr 4626
Postboks 6666 St Olavs plass
0129 OSLO

Styret

Styreleder Jan Vidar Hansen

90 74 87 41

Styremedl.: Linn Siri Reinhoff og Odd Olsen
Line Kari Lauritsen er varamedlem

Generell info.

Byggeår: 2000
Adresser: Polarisvegen 50, 52, 54 og 56
Grunnboksinformasjon
Kart over sameiet (markert i gult)
Sameiet har også egen Facebook-side

INFO FRA STYRET

INGEN INFO

5.juni 2018

Foreløpig ingenting å melde etter årsmøtet.

BEBOERGUIDE

Informasjon og gode råd


AVFALL

Nes kommune praktiserer kildesortering av avfall. Organisk avfall kastes i egen container i grønne poser, som leveres ved søppeldunkene eller fås fra Servicetorget i kommunen. Papir kastes i containere med sort lokk, og restavfall i containere med grønt lokk. Plast leveres i gjennomsiktige poser som leveres og settes ved søppeldunkene. Glass kan kastes i containere ved Coop Extra-butikken i sentrumsområdet. Annet avfall leveres på Esval mellom Vormsund og Fenstad (Østsiden).

AVTREKKSVIFTE

Sjekk ut Boligventilasjon på Frogner i Sørum. For skifte av motor og kjøkkenhette pluss arbeid ble det i januar 2012 betalt ca kr 8000.

BRANNSIKRINGSUTSTYR

I følge forskrift om brannforebygging § 7 skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje og manuelt slokkeutstyr. Boligene er utstyrt med brannslange i kjøkkenbenk. Det anbefales å seriekoble røykvarslere i hver etasje og å ha brannslukningsapparat i underetasje og på loft i tillegg til brannslangen. Slokke- og varslingsutstyr skal følge med boligen ved salg. Det er beboers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden og erstatte utstyr som er defekt.ENERGIMERKING

Sameieren er ansvarlig for obligatorisk energimerking av boligen når den skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en karakterskala fra A til G, hvor A er best. Du energimerker din bolig enkelt og gratis på Energimerking.no. lnnlogging skjer ved hjelp av MinID. På bakgrunn av opplysningene som legges inn om boligen, utstedes det en energiattest med et energimerke som skal legges fram ved salg eller utleie.

FELLESUTGIFTER

Månedlige fellesutgifter dekker bygningsforsikring, snømåking, regnskapsførsel, revisjon, kabel-TV og internett m.m., samt opptil 10% til et "vedlikeholdsfond". Fellesutgiftene er for tiden fastsatt til kr 1.250,- og skal betales den 1. i hver måned.

FORSIKRINGER

Sameiets bygninger er forsikret i OBOS Forsikring AS, polisenr. 13355, som i 2017 ble overtatt av Tryg Forsikring. Forsikringen omfatter også en skadedyrsforsikring. Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Selv om sameiets forsikring brukes, kan sameieren selv belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor sameiers ansvar.

Oppstår det skade i boligen, skal sameieren sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Er flere boliger berørt, noter hvordan berørte sameiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsselskapet på telefon 22 86 83 98 eller e-post , med kopi til styret. Forsikringsselskapet bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.SNØBRØYTING

Styret har inngått avtale om snømåking med Nes Bygdeservice.

STRØM & VANN

Sameiets nettleverandør av strøm er Hafslund, som har installert automatisk avlesning av strømmåler. Sikringsskap i entréen. Du velger selv strømleverandør.

Årnes Vannverk sørger for vannforsyningen til hele Neskollen boligfelt. Boligene har egen vannmåler og stoppekran innerst i vaskerommet.

TV & INTERNETT

Canal Digital leverer TV-signaler på kabel, og sameiet har inngått en Komplett-avtale som inkluderer en dekoder og basis internetthastighet. Minst en dekoder og modemet skal alltid følge boligen. Du kan selv betale for tilleggstjenester som flere dekodere, raskere internett og ytterligere TV-tjenester. Eventuelle feil vedrørende anlegget meldes til Canal Digitals servicetelefon (06090).

Vedtekter

Sist endret 5.juni 2018

Vedtektene i epub-format

Vedtektene i pdf-format


Årsmøte

Årsmøtet for 2018 ble avholdt 5.juni kl 19:30 på Neskollen skole.