e-forlaget: OASEN # 4

Leder

Status over Oasen

"Jeg tror ikke på noe liv etter døden, skjønt jeg tar med meg et undertøyskift." (Woody Allen)


Alle forbehold til tross — OASEN tror seg å bestå til over påske. Uforutsette vanskeligheter som uteblivelse av bestilte manuskript og innkallelse til siviltjeneste, klarer ikke å stanse et givende og nyttig amatørforum.

Når et litterært miljø er skapt om OASEN, slik det er i ferd med, vil dette amatørspekteret oppmuntres og videreutvikles. En naturlig og umerkelig overgang til et livsfølelsenes tidsskrift vil komme. OASENs spalter er åpne for ærlig tale.

I OASEN er det plass for originale amatørbidrag, dikt og prosa, skrevet på en personlig og dermed fornyet måte, selv om temaet er omtalt før. Men lettvinte hjertesorgsstrofer á la poptekster er uaktuelle. Jeg mener det er nedverdigende å stemple slike "bye bye baby"-vers som folkelige. De er hastverksarbeid. Ekte amatørkultur rommer både dybde og spennvidde.

Første årgang bærer preg av eksperimentering i valg av stoff og i noen grad formmessig. Denne utprøvingen vil nok fortsette, selv om jeg er fornøyd med hovedtrekkene.


Odd Løken
(redaktør)